وانادیوم

تخصص یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت یک تیم است. تیم وانادیوم از نظر تخصص و حل مسائل در شرایط کاملا نامناسب ثابت کردند که جزو بهترین‌ها در زمینه کاری خودشان هستند.