وانادیوم

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ما در طراحی سایت فعلی مجموعه مقوله‌ی زمان بود که تیم وانادیوم در تمام مدت روی قول خود بودند و وبسایت ما را به صورت کامل در عرض 10 روز و در عین حال در عید نوروز تحویل دادند.